பெண்களிடம் வெட்கப்படாமல் இந்த இரண்டு விசயத்தையும் பேசுங்கள்..

பெண்களிடம் வெட்கப்படாமல் இந்த இரண்டு விசயத்தையும் பேசுங்கள்..

265591291-300x187
அந்தரங்கம்
பெண்களே! வெட்கப்படாமல் வெளிப்படையாக மருத்துவரிடம் பேசுங்கள் மகளைவிட தாய் வெட்கத்தில் இருப்பதாகத் தெரிந்தது. சற்றுத் தயங்கிய பின் தன்னைச் சுதாகரித்துக் கொண்டாள். “இந்தப் பிள்ளை மெலிஞ்சு கொண்டு போறாள்…. சோம்பிக் கொண்டு கிடக்கிறாள்…பசியும் குறைவு….” நேரடியாக விடயத்திற்கு வராது ...
Comments Off on பெண்களிடம் வெட்கப்படாமல் இந்த இரண்டு விசயத்தையும் பேசுங்கள்..