பெண்களிடம் எத்தனையோ விசேஷங்கள் நிரம்பியிருக்கின்றன

பெண்களிடம் எத்தனையோ விசேஷங்கள் நிரம்பியிருக்கின்றன

29-1364553028-sex4763666688-ecfa535dc3-6
அந்தரங்கம்
நமது உடலின் ஒவ்வொரு அம்சமும் அபாரமான ஆச்சரியங்கள் நிரம்பிய சுரங்கம் போல. அதிலும் பெண்களிடம் எத்தனையோ விசேஷங்கள் நிரம்பியிருக்கின்றன. அதுகுறித்த பார்வைதான் இது…. பெண்களின் பிறப்புறுப்பு குறித்து நிறையப் பேருக்கு அதிகம் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. அது உறவுக்கானது,குழந்தை பிறப்பின்போது ...
Comments Off on பெண்களிடம் எத்தனையோ விசேஷங்கள் நிரம்பியிருக்கின்றன