பெட்ரூமில் ஸ்மார்ட்போனால் வரும் பிரச்சனைகள்

பெட்ரூமில் ஸ்மார்ட்போனால் வரும் பிரச்சனைகள்

பெட்ரூமில் ஸ்மார்ட்போனால் வரும் பிரச்சனைகள்
சமீபத்தில் அமெரிக்க நிறுவனம் எடுத்த சர்வே ஒன்றில் ஸ்மார்ட்போன்களை பெட்ரூமில் பயன்படுத்துவதால் பல பிரச்சனைகள் உண்டாகும் என்பதை கண்டுபிடித்துள்ளனர். அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா பகுதியை சேர்ந்த பத்திரிகை ஒன்று கடந்த சில நாட்களாக ஸ்மார்ட்போன்களை பெட்ரூமில் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் ...
0