பூமியைக் கடக்கும் ராட்சத விண்கல்.உலகம் அழியுமா

பூமியைக் கடக்கும் ராட்சத விண்கல்.உலகம் அழியுமா

earthmoon
வினோதங்கள்
ராட்சத விண்கல் ஒன்று இன்று பூமியைக் கடக்க இருப்பதை நாசா உறுதி செய்துள்ளது. ஆனால், இந்த விண்கல்லால் பூமிக்கு ஏதும் ஆபத்தில்லை என அது விளக்கமளித்துள்ளது. சுமார் 270 மீ சுற்றளவுடைய 2012 டிடி5 என்ற ராட்சத விண்கல்லானது ...
Comments Off on பூமியைக் கடக்கும் ராட்சத விண்கல்.. உலகம் அழியுமா…?