பூனையாக மாறிய சிங்கக்குட்டி.

பூனையாக மாறிய சிங்கக்குட்டி.

90525874aaa2633
வினோதங்கள்
ரஷ்யாவில் எகாடெரின்பர்க் என்ற இடத்துக்கு சென்று கொண்டிருந்த ரயிலில் பெண்ணொருவர் பயணம் செய்துள்ளார். அந்தப் பெண் ஒரு கூண்டில் வைத்து 9 மாத சிங்கக்குட்டியை கொண்டு சென்றார். அவர் அதிகாரிகளிடம் அதை பெரிய அளவிலான பூனை என்று பொய் ...
Comments Off on பூனையாக மாறிய சிங்கக்குட்டி.