பூநகரி – கௌதாரி முனையில் மறைந்துள்ள அதிசயம். (Photos

பூநகரி – கௌதாரி முனையில் மறைந்துள்ள அதிசயம். (Photos

22397008Punakare-02
வினோதங்கள்
பூநகரி- கௌதாரி முனை பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சோழர் காலத்து பழமையான சிவாலயம். இன்று அழியும் தருவாயில்…. இதனைப் பாதுகாக்க படவேண்டிய தமிழரின் கடமை அல்லவா இன்றைய நிலையில் பல தமிழர்கள் செய்யும் காரியம் பலம் படைத்த ஆலயங்களை பார்ப்பதும் ...
Comments Off on பூநகரி – கௌதாரி முனையில் மறைந்துள்ள அதிசயம். (Photos