புலியுடன் மோத எப்படி தைரியம் வந்தது?

புலியுடன் மோத எப்படி தைரியம் வந்தது?

puli009
Cinema News Featured
இளைய தளபதியின் ரசிகர்கள் வட்டத்தை பற்றி நாங்கள் சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை. இந்நிலையில் இவர் படம் வருகிறது என்றால் சில வளரும் நடிகர்களே ஒதுங்கும் நிலையில் சிறு பட்ஜெட் படம் ஒன்று வெளிவரவுள்ளதாம். முதலின் டெய்சி என்று ...
Comments Off on புலியுடன் மோத எப்படி தைரியம் வந்தது?