புதிய வளைந்த திரையை அறிமுகம் செய்யும் சம்சுங்

புதிய வளைந்த திரையை அறிமுகம் செய்யும் சம்சுங்

curved_monitor_001-615x382
தொழில்நுட்பம்
தனது முதலாவது வளைந்த மேற்பரப்பினை உடைய திரையினை 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அறிமுகம் செய்த சம்சுங் நிறுவனமானது, SE790C எனும் அகலமானதும், துல்லியமான காட்சிகளை தோற்றுவிக்கக்கூடியதுமான திரையினை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. முதன் முறையாக 34 அங்குல ...
Comments Off on புதிய வளைந்த திரையை அறிமுகம் செய்யும் சம்சுங்