புதிய வடிவமைப்பில் ZTE Axon Pro

புதிய வடிவமைப்பில் ZTE Axon Pro

axon-pro1-615x605
தொழில்நுட்பம்
ஏனைய ஸ்மார்ட் கைப்பேசி வடிவமைப்பு நிறுவனங்களுக்கு சவால் விடும் வகையில் சிறந்த கைப்பேசிகளை வடிவமைத்து அறிமுகம் செய்துவரும் நிறுவனமாக ZTE உள்ளது. இந்த நிறுவனம் ZTE Axon Pro எனும் புதிய ஸ்மார்ட் கைப்பேசியினை விரைவில் அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. ...
Comments Off on புதிய வடிவமைப்பில் ZTE Axon Pro