புதிய வசதியுடன் வெளியாகும் ஆப்பிள் Siri

புதிய வசதியுடன் வெளியாகும் ஆப்பிள் Siri

apple_siri_001
தொழில்நுட்பம்
குரல் வழி கட்டளைகள் மூலம் ஆப்பிள் சாதனங்களை இயக்கும் வசதியினை தரும் அப்பிளிக்கேஷன் ஆன ஆப்பிள் Siri இன் புதிய பதிப்பு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது அண்மையில் பொதுப் பாவனைக்காக வெளியிடப்பட்ட iOS 9.1 பீட்டா பதிப்புடன் இணைத்து ...
Comments Off on புதிய வசதியுடன் வெளியாகும் ஆப்பிள் Siri