புதிய வசதிகளை அறிமுகம் செய்யும் Instagram

புதிய வசதிகளை அறிமுகம் செய்யும் Instagram

instagram_fb_001-615x441
Videos
புகைப்படங்களை நண்பர்களுடனும், குடும்பத்தவர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளும் வசதியை தரும் பிரபல தளமான Instagram தற்போது பயனர்களுக்கு கூடுதல் வசதி ஒன்றினை வழங்க முன்வந்துள்ளது. அதாவது இதுவரை காலமும் 640 x 640 Pixels எனும் துல்லியம் குறைவான புகைப்படங்களையே ...
Comments Off on புதிய வசதிகளை அறிமுகம் செய்யும் Instagram