புதிய மைல் கல்லை எட்டியது WhatsApp

புதிய மைல் கல்லை எட்டியது WhatsApp

whatsup_new_002-615x431
தொழில்நுட்பம்
பேஸ்புக் நிறுவனத்தினால் 2014 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 9 பில்லியன் டொலர்களுக்கு கொள்வனவு செய்யப்பட்ட WhatsApp ஆனது உடனடித் தகவல்கள் உட்பட தற்போது குரல் வழி அழைப்புக்களை ஏற்படுத்தும் வசதியையும் தருகின்றமை அறிந்ததே. இந் நிலையில் மாதாந்தம் ...
Comments Off on புதிய மைல் கல்லை எட்டியது WhatsApp