புதிய பரிணாமத்தில் Google Translate அப்பிளிக்கேஷன்

புதிய பரிணாமத்தில் Google Translate அப்பிளிக்கேஷன்

google_translate_001-615x385
தொழில்நுட்பம்
கூகுள் நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்டு வரும் பல்வேறு சேவைகளுள் Google Translate சேவையும் ஒன்றாகும். பயனுள்ள இச் சேவையினை மொபைல் சாதனங்களில் பெற்றுக்கொள்வதற்காக அப்பிளிக்கேஷன்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது 27 வரையான மொழிகளை பயன்படுத்தக்கூடிய வசதியினை உள்ளடக்கியதாக புதிய பதிப்பு ஒன்று ...
Comments Off on புதிய பரிணாமத்தில் Google Translate அப்பிளிக்கேஷன்