புதிய நோக்கங்களுக்காக ட்ரோன் விமானங்களை தயாரிக்கும் மைக்ரோசொப்ட் (வீடியோ இணைப்பு)

புதிய நோக்கங்களுக்காக ட்ரோன் விமானங்களை தயாரிக்கும் மைக்ரோசொப்ட் (வீடியோ இணைப்பு)

drone_microsoft_002-615x255
தொழில்நுட்பம்
அண்மைக்காலமாக ட்ரோன் எனப்படும் சிறிய ரக விமானங்களைத் தயாரிப்பதில் பல்வேறு நிறுவனங்களும் முனைப்புக்காட்டி வருகின்றன. இந்நிலையில் மைக்ரோசொப்ட் நிறுவனமும் இவ் விமானத் தயாரிப்பில் இறங்கியுள்ளது. எனினும் இதன் நோக்கமானது ஏனைய நிறுவனங்களின் நோக்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாகக் காணப்படுகின்றது. அதாவது ...
Comments Off on புதிய நோக்கங்களுக்காக ட்ரோன் விமானங்களை தயாரிக்கும் மைக்ரோசொப்ட் (வீடியோ இணைப்பு)