புதிய கிரகம் ஒன்று நாசா விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிப்பு

புதிய கிரகம் ஒன்று நாசா விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிப்பு

disintegrating_asteroid-285x150
தொழில்நுட்பம்
சுமார் 570 ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ள ‘கன்னி’(Virgo) விண்மீன் கூட்டத்தில் நான்கரை முதல் ஐந்து மணிநேரத்துக்கு ஒருமுறை சிறிதளவு வெளிச்சம் வரும் புதிய கிரகத்தை கெப்லர் கே2 தொலைநோக்கி மூலமாக நாசா விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த சிறிய ...
Comments Off on புதிய கிரகம் ஒன்று நாசா விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிப்பு