பிறப்புறுப்பில் பிரச்சனை

பிறப்புறுப்பில் பிரச்சனை

09-1425880518-1symptomsyoushouldnevereverignore-300x225
அந்தரங்கம்
பெண்கள் மற்ற தூண்டுதல்களைவிட அதிக உணர்ச்சிக்கு ஆளாவது கிளிட்டோரிஸ் தூண்டுதல் மூலம்தான். சாதாரணமாகவே சைக்கிள் ஓட்டுதல், தையல் மிஷன் தைப்பது போன்றவற்றின் மூலம் கூட கிளிட்டோரிஸ் தூண்டப்படுவதால் பெண்களில் சிலர் ஓரளவு கிளர்ச்சி அடைகின்றனர். செக்ஸ் ஆரம்பித்தவுடன் கணவரை ...
Comments Off on பிறப்புறுப்பில் பிரச்சனை ..