பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தில் மெழுவர்த்தியை ஊதியபோது திடீரென விழுந்த பல்செட்..!

பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தில் மெழுவர்த்தியை ஊதியபோது திடீரென விழுந்த பல்செட்..!

birthday_celebration_01
வினோதங்கள்
Louise Bonito என்ற 102 வயது பாட்டியின் 102-வது பிறந்த நாள் விழாவை குடும்பத்தினர் சிறப்பாக நடத்த விருமபினர். அதற்காக கேக் தயாரிக்கப்பட்டு கேக்கின் மீது 102 வயதை குறிக்கும் 102 வடிவில் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றபட்டது. குடும்பத்தினர் அனைவரும் ...
Comments Off on பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தில் மெழுவர்த்தியை ஊதியபோது திடீரென விழுந்த பல்செட்..!