பிரியமான இன்பங்கள் தரும் பிரிந்திருக்கும் காதல்!

பிரியமான இன்பங்கள் தரும் பிரிந்திருக்கும் காதல்!

love_memories_002-615x398
பல்சுவை
பிரிவு இல்லை என்றால் காதலில் சுவாரசியம் இருக்காது. அதாவது, ஒருவரையொருவர் மனதார காதலிக்கும்போது, இடையில் சிறு பிரிவினையை சந்தித்தால் அந்த பிரிவானது அவர்களுக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்துவதை விட, அதிகளவு இன்பத்தையே ஏற்படுத்தும். காதலர்கள் ஒன்றாக இருக்கும்போது ஒருவரையொருவர் அதிகம் ...
Comments Off on பிரியமான இன்பங்கள் தரும் பிரிந்திருக்கும் காதல்!