பிரியதர்ஷன் இயக்கும் படத்தை தயாரிக்கும் அமலா பால் (photos)

பிரியதர்ஷன் இயக்கும் படத்தை தயாரிக்கும் அமலா பால் (photos)

amala1-600x300
Cinema News Featured
இந்திய சினிமா இயக்குனர்களில் தனிச் சிறப்பு பெற்றவர் இயக்குனர் பிரியதர்ஷன். இளமைத் துள்ளும் எண்ணங்களைக் கொண்ட இயக்குனர் பிரியாதர்ஷன் மொழி, எல்லைகள் கடந்து பல்வேறு வயதினரை ரசிகர்களாக கொண்டுள்ளார். பிரியதர்ஷன் தனது அடுத்த படைப்பை தனது சிஷ்யரான இயக்குனர் ...
Comments Off on பிரியதர்ஷன் இயக்கும் படத்தை தயாரிக்கும் அமலா பால் (photos)