பிரிந்த காதலருடன் மீண்டும் சேர்ந்த நடிகை!

பிரிந்த காதலருடன் மீண்டும் சேர்ந்த நடிகை!

ac1-150x150
ஹாட் கிசு கிசு
மூணுஷா நடிகையும், இரண்டெழுத்து உயரமான நடிகரும் முன்னாள் காதலர்களாக வலம் வந்தது அனைவருக்கும் தெரிந்ததே. பின்னர் மூணுஷா நடிகை, நடிகருடனான காதலை புறக்கணித்து விட்டு, தொழிலதிபரை மணக்க தயாரானார். ஆனால், தொழிலதிபருடனான திருமணம் பாதியிலேயே நின்றுபோக, தற்போது இரண்டெழுத்து ...
Comments Off on பிரிந்த காதலருடன் மீண்டும் சேர்ந்த நடிகை!

ac1-150x150
ஹாட் கிசு கிசு
மூணுஷா நடிகையும், இரண்டெழுத்து உயரமான நடிகரும் முன்னாள் காதலர்களாக வலம் வந்தது அனைவருக்கும் தெரிந்ததே. பின்னர் மூணுஷா நடிகை, நடிகருடனான காதலை புறக்கணித்து விட்டு, தொழிலதிபரை மணக்க தயாரானார். ஆனால், தொழிலதிபருடனான திருமணம் பாதியிலேயே நின்றுபோக, தற்போது இரண்டெழுத்து ...
Comments Off on பிரிந்த காதலருடன் மீண்டும் சேர்ந்த நடிகை!