பிராக்களை திருடிய காகங்கள்

பிராக்களை திருடிய காகங்கள்

Image 5 (1)
வினோதங்கள்
மலேசிய காகங்கள் கூடுகளை கட்டுவதற்காக பிராக்கள், உள்ளாடைகள் ஆகியவற்றை திருடிச் செல்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது. மலேசியாவின் பல வீடுகளில் பிராக்கள், உள்ளாடைகள் போன்றன மர்மமான முறையில் தொடர்ச்சியாக காணாமல் போய் இருக்கின்றன. இக்குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க அதிகாரிகள் தீவிர புலனாய்வு ...
Comments Off on பிராக்களை திருடிய காகங்கள்