பிரவுசர் பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

பிரவுசர் பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

browser_002-615x391
தொழில்நுட்பம்
பெரும்பாலான நேரங்களில் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பல இணையதளப் பக்கங்களைத் (டேப்கள்) திறந்து வைத்திருக்கலாம். இன்னொன்று பல நேரங்களில் இந்தப் பக்கங்களை அனைத்தையும் அப்படியே சேமித்து வைக்கவும் விரும்பலாம். அப்படியெனில், உங்கள் பிரவுசரிலேயே அதற்கான எளிதான வழி இருக்கிறது. ...
Comments Off on பிரவுசர் பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!