பிரம்மிக்க வைக்கும் ஓ காதல் கண்மணி படத்தின் வசூல்

பிரம்மிக்க வைக்கும் ஓ காதல் கண்மணி படத்தின் வசூல்

பிரம்மிக்க வைக்கும் ஓ காதல் கண்மணி படத்தின் வசூல்
ஓ காதல் கண்மணி படம் அரங்கு நிறந்த காட்சிகளாக உலகம் முழுவது வெற்றி நடைப்போட்டு வருகிறது. இப்படத்திற்கு இளைஞர்கள் கூட்டம் அலை மோதுகிறது.தற்போது இப்படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் நிலவரம் வெளிவந்துள்ளது. உலகம் முழுவது இப்படம் தமிழ் பதிப்பில் ...
Comments Off on பிரம்மிக்க வைக்கும் ஓ காதல் கண்மணி படத்தின் வசூல்