பிரபஞ்சம் எவ்வாறு உருவாகியது? ஆராய்ச்சியை மீண்டும் தொடங்கிய விஞ்ஞானிகள் (வீடியோ இணைப்பு)

பிரபஞ்சம் எவ்வாறு உருவாகியது? ஆராய்ச்சியை மீண்டும் தொடங்கிய விஞ்ஞானிகள் (வீடியோ இணைப்பு)

FlamingEarthBall640
வினோதங்கள்
பிரபஞ்சம் உருவானது எவ்வாறு என்பதை கண்டுபிடிக்க ‘பிக் பேங்’ எனப்படும் ‘பெரு வெடிப்பு’ ஆராய்ச்சியை விஞ்ஞானிகள் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளனர். சுமார் 500 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் “Big Bang” எனப்படும் ’பெரு வெடிப்பு’ ஏற்பட்டு சூரிய குடும்பம் உள்ளிட்ட ...
Comments Off on பிரபஞ்சம் எவ்வாறு உருவாகியது? ஆராய்ச்சியை மீண்டும் தொடங்கிய விஞ்ஞானிகள் (வீடியோ இணைப்பு)