பிரசவக் காலத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் தர்மசங்கடங்கள்

பிரசவக் காலத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் தர்மசங்கடங்கள்

d13e0c1a-901a-4e76-9db1-92ed320d998b_S_secvpf-300x225-615x461
பல்சுவை
பெண்களுக்கு பிரசவக் காலத்தில் சில தர்மசங்கடமான விஷயங்கள் நடக்கும். ஹார்மோன் செயல்பாடுகள் பிரசவக் காலத்தின் போது அதிமாக, வேகமாக இருக்கும். இதனால், உடலில் சில செயல்பாடுகள் வேகமாகவும், சில செயல்பாடுகள் திறன் குறைவாகவும் நடக்கின்றன. பெரும்பாலான பெண்கள் சிறுநீர் ...
Comments Off on பிரசவக் காலத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் தர்மசங்கடங்கள்