பிடிக்காது?...

பிடிக்காது?…

dance_kutties_001.w245
Videos
குழந்தைகள் எது செய்தாலும் அனைவரையும் கவரும் என்பதே நிதர்சனம். அவர்கள் நடனம் ஆடுவதை பார்த்தால் நிச்சயம் மகிழ்ச்சியாகவே இருக்கும். அதிலும் குழந்தைகளுக்கான ரியாலிட்டி ஷோ நிகழ்ச்சிகள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளன. அந்த வகையில் குழந்தைகள் நடனத்திறமையை நிருபிக்கும் வண்ணம் ...
Comments Off on குட்டீஸ்களின் நடனம் யாருக்குத் தான் பிடிக்காது?… குட்டீஸ் ஆடலாமா சீசன் 2 விரைவில்…