பாலைவனத்தில் உலா வந்த மர்ம உயிரினம் - வேற்றுகிரகவாசியா அதிர்ச்சி வீடியோ!...

பாலைவனத்தில் உலா வந்த மர்ம உயிரினம் – வேற்றுகிரகவாசியா அதிர்ச்சி வீடியோ!…

பாலைவனத்தில் உலா வந்த மர்ம உயிரினம் – வேற்றுகிரகவாசியா அதிர்ச்சி வீடியோ!…
ஏலியன்கள் எனப்படும், வேற்றுகிரக வாசிகள் இருக்கிறார்களா இருந்தால் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் நம்மை போன்று இருப்பார்களா அல்லது சினிமாவில் காட்டப்படும் உருவங்களில் இருப்பார்கள் இது போன்ற எண்ணற்ற கேள்விகள் நம் மனதில் எழுவது உணடு. வேற்று கிரகவாசிகள் உள்ளார்களா? ...
Comments Off on பாலைவனத்தில் உலா வந்த மர்ம உயிரினம் – வேற்றுகிரகவாசியா அதிர்ச்சி வீடியோ!…