பாலுறவு கொள்ளும் நேரத்தை அதிகரிக்க-இதையும் ஒருக்கா ரைய் பன்னுங்க

பாலுறவு கொள்ளும் நேரத்தை அதிகரிக்க-இதையும் ஒருக்கா ரைய் பன்னுங்க

Capture4
அந்தரங்கம்
பெண்களின் பாலுணர்ச்சியைத் தூண்டி, பாலுறவு கொள்ளும் நேரத்தை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கான் புதிய ஜெல் ஒன்றை டியூரக்ஸ் (Durex) நிறுவனம் விரைவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. ப்ளே-ஓ-ஜெல் (Play O gel) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள் இந்த ஜெல், அடுத்த மாதம் விற்பனைக்கு ...
Comments Off on பாலுறவு கொள்ளும் நேரத்தை அதிகரிக்க-இதையும் ஒருக்கா ரைய் பன்னுங்க