பாலியல் பொம்மையை மனித சடலம் என எண்ணி பொலிஸாரை வரவழைத்த தென்கொரிய மக்கள்.

பாலியல் பொம்மையை மனித சடலம் என எண்ணி பொலிஸாரை வரவழைத்த தென்கொரிய மக்கள்.

29849990697019
பல்சுவை வினோதங்கள்
பாலியல் பொம்மையை மனித சடலம் என எண்ணி பொலிஸாரை வரவழைத்த தென்கொரிய மக்கள். தோட்டமொன்றில் வீசப்பட்டுக் கிடந்த பாலியல் பொம்மையொன்றைக் கண்ட சிலர், அது கொல்லப்பட்ட பெண் ஒருவரின் சடலம் என எண்ணி பொலிஸாரை வரவழைத்த சம்பவம் தென் ...
Comments Off on பாலியல் பொம்மையை மனித சடலம் என எண்ணி பொலிஸாரை வரவழைத்த தென்கொரிய மக்கள்.