பாலியல் பலாத்காரம் செய்தவனை ஜெயிலில் இருந்து இழுத்து அடித்துக் கொன்ற மக்கள்

பாலியல் பலாத்காரம் செய்தவனை ஜெயிலில் இருந்து இழுத்து அடித்துக் கொன்ற மக்கள்

gh6a1-300x200
சமூக சீர்கேடு
நாகலாந்து திம்மாபூரில் இளம்பெண்ணை கற்பழித்த இளைஞரை ஊர் மக்கள் அடித்து கயிற்றால் கட்டி தெருத், தெருவாக இழுத்து சென்றனர். அப்போது மக்கள் கொடுத்த தர்ம அடியில் குற்றவாளியின் உயிர் பிரிந்தது. முன்னதாக இந்த குற்றவாளி ஜெயிலுக்குள் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். ஜெயில் ...
Comments Off on பாலியல் பலாத்காரம் செய்தவனை ஜெயிலில் இருந்து இழுத்து அடித்துக் கொன்ற மக்கள்

29017145Untitled-73-200x150
சமூக சீர்கேடு
நாகலாந்து திம்மாபூரில் இளம்பெண்ணை கற்பழித்த இளைஞரை ஊர் மக்கள் அடித்து கயிற்றால் கட்டி தெருத், தெருவாக இழுத்து சென்றனர். அப்போது மக்கள் கொடுத்த தர்ம அடியில் குற்றவாளியின் உயிர் பிரிந்தது. முன்னதாக இந்த குற்றவாளி ஜெயிலுக்குள் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். ஜெயில் ...
Comments Off on பாலியல் பலாத்காரம் செய்தவனை ஜெயிலில் இருந்து இழுத்து அடித்துக் கொன்ற மக்கள்