பாராசூட்டில் 40 அடி உயரத்தில் தனியாக பறந்த 11 மாத குழந்தை

பாராசூட்டில் 40 அடி உயரத்தில் தனியாக பறந்த 11 மாத குழந்தை

2473894910308226_788005361218958_7755372377922719084_n
வினோதங்கள்
கேரள மாநிலம் கோழிக் கோட்டில் மலபார் ஏரோ போர்ஸ் என்ற பெயரில் தனியார் பாராகிளைடிங் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் உள்ள இந்த இடத்தில் பாராசூட்டில் சுற்றுலா பயணிகள் பறந்து சாகசம் செய்யவும் வசதி உள்ளது. இதற்காக ...
Comments Off on பாராசூட்டில் 40 அடி உயரத்தில் தனியாக பறந்த 11 மாத குழந்தை

0dc9397281a9b003e7ef9ee9d8451e2b
வினோதங்கள்
கேரள மாநிலம் கோழிக் கோட்டில் மலபார் ஏரோ போர்ஸ் என்ற பெயரில் தனியார் பாராகிளைடிங் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் உள்ள இந்த இடத்தில் பாராசூட்டில் சுற்றுலா பயணிகள் பறந்து சாகசம் செய்யவும் வசதி உள்ளது. இதற்காக ...
Comments Off on பாராசூட்டில் 40 அடி உயரத்தில் தனியாக பறந்த 11 மாத குழந்தை

2473894910308226_788005361218958_7755372377922719084_n
வினோதங்கள்
கேரள மாநிலம் கோழிக் கோட்டில் மலபார் ஏரோ போர்ஸ் என்ற பெயரில் தனியார் பாராகிளைடிங் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் உள்ள இந்த இடத்தில் பாராசூட்டில் சுற்றுலா பயணிகள் பறந்து சாகசம் செய்யவும் வசதி உள்ளது. இதற்காக ...
Comments Off on பாராசூட்டில் 40 அடி உயரத்தில் தனியாக பறந்த 11 மாத குழந்தை