பாம்புகளுடன் படுத்திருக்கும் பயங்கர மனிதன் (வீடியோ)

பாம்புகளுடன் படுத்திருக்கும் பயங்கர மனிதன் (வீடியோ)

snake_live
வினோதங்கள்
இந்த மனிதன் செய்யும் வேலையைப் பார்த்தால் மயிர் கூச்செரிகின்றது. பாம்புகளுடன் படுத்துக் கொண்டு அதனைச் சீண்டிக் கொண்டிருக்கின்றார். வீட்டில் யாரும் இதை முயற்சி செய்து பார்க்க வேண்டாம்.   ...
Comments Off on பாம்புகளுடன் படுத்திருக்கும் பயங்கர மனிதன் (வீடியோ)