பாத அழகிற்கு முக்கியத்தும் கொடுங்க

பாத அழகிற்கு முக்கியத்தும் கொடுங்க

b3f64c64-7f44-4eb9-adf7-701411b2c8c0_S_secvpf
மருத்துவம்
பலராலும் அலட்சியப்படுத்தப்படுகிற பகுதி பாதங்கள். கால்களுக்கு மசாஜ் செய்து, நல்லதொரு பெடிக்யூர் செய்து பாருங்களேன். வெடிப்புகளோ, சுருக்கங்களோ, தடிப்புகளோ இல்லாத பாதங்கள் பார்வைக்கு மட்டும் அழகில்லை… உங்கள் ஆரோக்கியத்தின் பிரதிபலிப்பும்கூட! 1. பல் தேய்ப்பது, குளிப்பது மாதிரி கால்களுக்கான ...
Comments Off on பாத அழகிற்கு முக்கியத்தும் கொடுங்க