பாண்டவர் அணியில் பிரிவா? சவால் விட்ட விஷால்!

பாண்டவர் அணியில் பிரிவா? சவால் விட்ட விஷால்!

Vishal
ஹாட் கிசு கிசு
நடிகர் சங்க தேர்தல் சமயத்தில் உருவான ‘பாண்டவர் அணி’, தமிழ்நாடு முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு நடிகர் சங்க தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றி கண்டது. வெற்றி பெற்ற பின் நடிகர் சங்க நலனுக்காக இந்த அணி பெரிதளவில் பாடுபட்டு ...
Comments Off on பாண்டவர் அணியில் பிரிவா? சவால் விட்ட விஷால்!