பாடசாலை மாணவிக்கு பலவந்தமாக ஊசி மூலம் மருந்தேற்றிய சம்பவம் தொடர்பில் பொலிஸார் விசாரணை

பாடசாலை மாணவிக்கு பலவந்தமாக ஊசி மூலம் மருந்தேற்றிய சம்பவம் தொடர்பில் பொலிஸார் விசாரணை

0ousi
சமூக சீர்கேடு
பாடசாலை மாணவியொருவருக்கு உயர்தர மாணவியினால் ஊசியின் மூலம் பலவந்தமாக மருந்தொன்றை செலுத்திய சம்பவம் தொடர்பில் பொலிஸார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் பொலநறுவையிலுள்ள பாடசாலையொன்றில் இடம்பெற்றுள்ளது. சம்பவம் குறித்து மேலும் தெரியவருவதாவது, பொலநறுவையிலுள்ள குறித்த பாடசாலையில் 3 ஆம் ...
Comments Off on பாடசாலை மாணவிக்கு பலவந்தமாக ஊசி மூலம் மருந்தேற்றிய சம்பவம் தொடர்பில் பொலிஸார் விசாரணை