பாடகியின் காதுக்குள் ஒரு வார காலமாக குடியிருந்த சிலந்தி

பாடகியின் காதுக்குள் ஒரு வார காலமாக குடியிருந்த சிலந்தி

Spider-in-ear
வினோதங்கள்
பிரபல ஜோர்ஜிய பிரித்தானிய பாடகியான கெதி மெலுவாவின் (Katie Melua) (30 வயது) காதில் ஒரு வார காலமாக சிலந்தியொன்று வாழ்ந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அவர் பாடலைப்பாடும் போது அணியும் காதணி உபகரணம் மூலமே மேற்படி சிலந்தி மெலுவாவின் காதுக்குள் ...
Comments Off on பாடகியின் காதுக்குள் ஒரு வார காலமாக குடியிருந்த சிலந்தி