பழம்பெரும் நடிகர் கசிம்க்கு மருத்துவ உதவி செய்த நடிகர் சங்கம்

பழம்பெரும் நடிகர் கசிம்க்கு மருத்துவ உதவி செய்த நடிகர் சங்கம்

actor_kasim001
Cinema News
தற்போது பதவி ஏற்றிருக்கும் விஷால் அணி சேர்ந்த நடிகர் சங்க குழு தங்களுடைய முதல் வேலை நடிகர்களின் Data Base எடுப்பது என்று அறிவித்தனர். அதன் படி அவர்கள் எடுத்த data Basil திருச்சியை சார்ந்த 1940 நடிகர் ...
Comments Off on பழம்பெரும் நடிகர் கசிம்க்கு மருத்துவ உதவி செய்த நடிகர் சங்கம்