பள்ளி மாணவிகளின் பைகளில் ஆணுறைகளும் கருத்தடை மாத்திரைகளும்..!அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்!!

பள்ளி மாணவிகளின் பைகளில் ஆணுறைகளும் கருத்தடை மாத்திரைகளும்..!அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்!!

Image 3
சமூக சீர்கேடு
கடந்த சில ஆண்டுகளில் சமூக நடைமுறைகள் மற்றும் பாலியல் விதிமுறைகளில் ஏகப்பட்ட மாறுதல்கள் நடந்துள்ளன. அசூயையாகக் கருதப்பட்டவை அனைத்தும் அடித்துச் செல்லப்பட்டுவிட்டன. செக்ஸில் தாராளவாத வெள்ளம் பாய்ந்துவிட்டது. திருமணம் வரை செக்ஸுக்காகக் காத்திருப்பது எல்லாம் கடந்தகால நடைமுறைகள். செக்ஸ் ...
Comments Off on பள்ளி மாணவிகளின் பைகளில் ஆணுறைகளும் கருத்தடை மாத்திரைகளும்..!அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்!!