பள்ளிக்கூடத்தை ஆளும் 8 வயது சிறுமி

பள்ளிக்கூடத்தை ஆளும் 8 வயது சிறுமி

29492720itlaly_smallschol_004
வினோதங்கள்
இத்தாலியில் ஒரே ஒரு மாணவிக்காக ஒரு பள்ளிக்கூடம் இயங்கி வருவது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இத்தாலியின் தூரின் நகரில் இயங்கி வரும் பள்ளிக்கூடம் உலகின் மிக சிறிய பள்ளிக்கூடம் என்ற பெயர் பெற்றுள்ளது. இந்த பள்ளியில் சோபியா வையாலோ ...
Comments Off on பள்ளிக்கூடத்தை ஆளும் 8 வயது சிறுமி