பல மாணவிகளை தனது காமலீலைகளுக்குப் பலியாக்கிய கைதடியில் பாடசாலை அதிபர் மகேந்திரன்

பல மாணவிகளை தனது காமலீலைகளுக்குப் பலியாக்கிய கைதடியில் பாடசாலை அதிபர் மகேந்திரன்

athipar_rape_01
சமூக சீர்கேடு
காது கேளாத, கண் பார்வையற்ற, வாய் பேச முடியாதவர்களுக்காக கைதடியில் உருவாக்கப்பட்ட நவீல்ட் பாடசாலையில் அப்பாடசாலை அதிபரால் அங்கு கற்றுவந்த மாணவிகள் பாலியல்துஸ்பிரயோகத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளார்கள். மாணவிகள் இவ்வாறு துஷ்பிரயோகத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக பெற்றோர்களால் சிறுவர் மற்றும் மகளிர் நன்னடத்தைப் பிரிவினரிடம் ...
Comments Off on பல மாணவிகளை தனது காமலீலைகளுக்குப் பலியாக்கிய கைதடியில் பாடசாலை அதிபர் மகேந்திரன்