பல்வலி நீங்க எளிய இயற்கை வைத்தியம்

பல்வலி நீங்க எளிய இயற்கை வைத்தியம்

318726c0-ac0f-4f5b-9aa1-f2db22b9b41e_S_secvpf-300x225-615x461
மருத்துவம்
பொதுவாக அனைவருக்கும் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு பல் நோய்கள் என்பன பற்களை முறையாகப் பாதுகாக்காததே. பல்நோய் உள்ளபோது காலையில் பல் துலக்கியவுடன் ஒரு நெல்லிக்காயை நன்றாக மென்று தின்று வரலாம். இதனால் பல் தொடர்பான பல நோய்கள் குணமாகும். ஈறுகளில் ...
Comments Off on பல்வலி நீங்க எளிய இயற்கை வைத்தியம்