பல்வலிக்கு 10 நிமிடங்களில் நிவாரணம்

பல்வலிக்கு 10 நிமிடங்களில் நிவாரணம்

download7
மருத்துவம்
*பல்வலி வந்தால் ஒரு வெங்காயத்தை பொடிப்பொடியாக நறுக்கி எந்த பல்லில் வலி இருக்கிறதோ அந்த பல்லை சுற்றி வைத்துவிட்டு வாயை மூடிக்கொள்ளவும் சிறிது நேரத்தில் பல்வலி காணாமல் போய்விடும். *எந்தப் பல்லில் வலி இருக்கிறதோ அந்தப்பகுதியில் வாயினுள் சர்க்கரை ...
Comments Off on பல்வலிக்கு 10 நிமிடங்களில் நிவாரணம்