பற்களை வெண்மையாக்கும் இயற்கை பேஸ்ட்கள்

பற்களை வெண்மையாக்கும் இயற்கை பேஸ்ட்கள்

tooth-stick-615x349
மருத்துவம்
செயற்கை பொருட்களை விட இயற்கை பொருட்களுக்கு நிறைய மகத்துவம் உள்ளது. அதேப்போல்தான் பற்களை துலக்கவும் ஒரு சில சூப்பரான இயற்கை பேஸ்ட்கள் இருக்கின்றன. அவை என்னவென்று பார்க்கலாம். 1. வேப்பங்குச்சியை கொண்டு பற்களை துலக்கினால், பற்கள் நன்கு சுத்தமாக ...
Comments Off on பற்களை வெண்மையாக்கும் இயற்கை பேஸ்ட்கள்