பறவைகளின் இனங்களைக் கண்டறியும் அப்பிளிக்கேஷன்

பறவைகளின் இனங்களைக் கண்டறியும் அப்பிளிக்கேஷன்

bird_generation_002-615x345
தொழில்நுட்பம்
பறவைகளின் புகைப்படங்களை தரவேற்றுவதன் மூலம் அவற்றின் இனங்களைக் கண்டறியும் ஒன்லைன் அப்பிளிக்கேஷன் ஒன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. Merlin Photo ID எனும் இந்த அப்பிளிக்கேஷனை இணையத்தளத்தின் ஊடாக பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். எனினும் தற்போது இதன் ஊடாக வட ...
Comments Off on பறவைகளின் இனங்களைக் கண்டறியும் அப்பிளிக்கேஷன்