பருமனான உடலால் கேலிக்குள்ளான பெண் உடல் நிறையை குறைத்து அழகுராணியான அதிசயம்

பருமனான உடலால் கேலிக்குள்ளான பெண் உடல் நிறையை குறைத்து அழகுராணியான அதிசயம்

35727322Miss-South-Texas
வினோதங்கள்
14 வயது சிறுமியாக இருந்தபோது தனது அளவுக்கதிகமான உடற் பருமனால் ஏனையவரின் நகைப்புக்கும் கேலிக்கும் உள்ளான பெண் ஒருவர் பெரும் போராட்டத்தை மேற்கொண்டு அமெரிக்கா தென் டெக்ஸாஸ் மாநிலத்தின் அழகுராணியாக தெரிவாகி சாதனை படைத்துள்ளார். கெலி கிரைப்கோ (தற்போது ...
Comments Off on பருமனான உடலால் கேலிக்குள்ளான பெண் உடல் நிறையை குறைத்து அழகுராணியான அதிசயம்