பரிசோதனையின் போது விபத்துக்குள்ளான தானியங்கிக் கார்கள்: குழப்பத்தில் கூகிள்

பரிசோதனையின் போது விபத்துக்குள்ளான தானியங்கிக் கார்கள்: குழப்பத்தில் கூகிள்

பரிசோதனையின் போது விபத்துக்குள்ளான தானியங்கிக் கார்கள்: குழப்பத்தில் கூகிள்
சாரதி இன்றி தாமாகவே இயங்கக்கூடிய கார்கள் தற்போது 50 வரையில் காணப்படுகின்றன. இவற்றினை கடந்த செப்டெம்பர் மாதத்திலிருந்து பரிசோதனைக்கு உட்படுத்திய போது இதுவரை 4 தடவைகள் விபத்தில் சிக்கியுள்ளன. இதில் கூகுள் நிறுவனத்தின் கார்கள் உட்பட Delphi Automotive ...
Comments Off on பரிசோதனையின் போது விபத்துக்குள்ளான தானியங்கிக் கார்கள்: குழப்பத்தில் கூகிள்