பயிற்சி பெண்களை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்திய அதிகாரிக்கு 20 வருட சிறை தண்டனை

பயிற்சி பெண்களை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்திய அதிகாரிக்கு 20 வருட சிறை தண்டனை

Image 1
சமூக சீர்கேடு
அமெரிக்கா, லேக்லாண்ட் பகுதியில் உள்ள விமானப் படை பயிற்சி தளத்தில் பயிற்சி பெற்ற பெண்களை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்திய அதிகாரிக்கு 20 வருட சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நபர் இதுவரை 50 பெண்களை இவ்வாறு பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியுள்ளதாக ...
Comments Off on பயிற்சி பெண்களை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்திய அதிகாரிக்கு 20 வருட சிறை தண்டனை