பயனர்களால் திருத்தம் செய்யக்கூடிய புத்தம் புதிய ஸ்மார்ட் கைப்பேசி

பயனர்களால் திருத்தம் செய்யக்கூடிய புத்தம் புதிய ஸ்மார்ட் கைப்பேசி

fairphone_001-615x415
தொழில்நுட்பம்
கைப்பேசி உற்பத்தியில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டு வருகின்ற அதே சமயத்தில் ஒவ்வொரு நிறுவனங்களும் புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் புகுத்தி வருகின்றன. இதற்கிணங்க Bas van Abel எனும் நிறுவனம் பயனர்களால் திருத்தங்கள் மற்றும் மேம்படுத்தல்களைச் செய்யக்கூடிய புத்தம் புதிய ஸ்மார்ட் ...
Comments Off on பயனர்களால் திருத்தம் செய்யக்கூடிய புத்தம் புதிய ஸ்மார்ட் கைப்பேசி