பட்டு போன்ற பாதத்திற்கு வீட்டில் செய்யலாம் மசாஜ்

பட்டு போன்ற பாதத்திற்கு வீட்டில் செய்யலாம் மசாஜ்

41edd19b-86d4-4d75-a4bf-7c83186dc323_S_secvpf
மருத்துவம்
சிலருக்குப் பாதங்களில் உள்ள சருமமானது தடித்து, வெடித்து, வறண்டு காணப்படும். இவர்கள் கட்டாயம் ஃபுட் கிரீம் உபயோகிக்க வேண்டும். பெட்ரோலேட்டம், கிளிசரின், ஹயால்யுரோனிக் ஆசிட், ஷியா பட்டர்… இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை பிரதானமாகக் கொண்ட ஃபுட் கிரீம்தான் இவர்களுக்குச் ...
Comments Off on பட்டு போன்ற பாதத்திற்கு வீட்டில் செய்யலாம் மசாஜ்