படுக்கை அறையை சூடாக்கும் பரம இரகசியம்…!!

படுக்கை அறையை சூடாக்கும் பரம இரகசியம்…!!

01-300x157
அந்தரங்கம்
அன்றாடம் சமையலில் பயன்படுத்தும் ஒரு பொருள் வெந்தயம். வாசனைக்காகவும், சுவைக்காகவும் இதை பொதுவாகப் பயன்படுத்துவதுண்டு. இது நிறைய மருத்துவ குணங்களை தன்னகத்தே கொண்ட ஒருவகை மூலிகை பொருளாகும். தெற்காசிய நாட்டவர்களே இதை அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் விஞ்ஞானிகள் இதைப் ...
Comments Off on படுக்கை அறையை சூடாக்கும் பரம இரகசியம்…!!